Veelgestelde vragen – Tandheelkundig Centrum Buren – Buren

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We adviseren u onderstaande vragen en antwoorden te bekijken, alvorens u één van de reactieformulieren gaat gebruiken.

Wat moet ik bij mijn verzekeraar indienen voor vergoeding?
Het bovenste gedeelte van de nota (de specificatie) dient u op te sturen naar uw verzekeraar samen met een declaratieformulier van uw verzekering.

Hoe kan ik de nota betalen?
U kunt gebruik maken van de acceptgiro onderaan de nota. U dient deze volledig in te vullen (met name de juiste naam, het juiste bankrekeningnummer en natuurlijk uw handtekening).

Ik ben het niet eens met de nota
U kunt bij ons bezwaar indienen. De inningsprocedure van de nota (of gedeeltelijk) wordt tijdelijk stopgezet. Uw zorgverlener zal binnen 2 weken reageren. U krijgt bericht of de nota wel of niet gehandhaafd zal worden.
Ik heb geen originele nota meer (de nota is zoek geraakt, ik heb de nota niet ontvangen, ik wil graag een nieuw origineel voor verzekeringsmaatschappij)
U kunt een nieuw origineel aanvragen.

Kan ik uitstel van betaling krijgen? Of een betalingsregeling?
Fa-med kan uitstel van betaling verlenen. Een betalingsregeling is ook mogelijk. Hiervoor worden administratiekosten en rente in rekening gebracht.

Ik ben verhuisd of het adres op nota is onjuist.
U kunt aan Fa-med uw adreswijziging doorgeven.

Is mijn betaling binnengekomen op bij Fa-med?
Door middel van uw betalingsgegevens kunnen wij de betaling opzoeken.

Kan ik een overzicht van de betaalde en/of openstaande nota’s krijgen?
Ja, dit is mogelijk.

Mijn zorgverlener behandelt mij niet meer op rekening en verlangt contante betaling.
Dit komt omdat u ooit een rekening te laat betaald heeft. Daardoor was Fa-med genoodzaakt om de nota over te dragen aan de deurwaarder. Wij vragen u schriftelijk een verzoek in te dienen, als u weer op rekening wilt worden behandeld. Na overleg met uw zorgverlener ontvangt u van Fa-med een reactie op uw verzoek

Ik heb een nota van de deurwaarder ontvangen.
Voor vragen of opmerkingen over deze nota kunt u terecht bij de deurwaarder.

 

Factoring wordt voor ons verzorgd door: